CDS Complete Datasheet Trang web Điều khoản và Điều kiện pháp lý

Tổng công ty

1.1 Các Điều khoản và Điều kiện Pháp lý của Trang web Bảng dữ liệu Toàn bộ CDS này (“Điều khoản”) được ban hành bởi Smart Solution 2030 SL (sau đây gọi là “Công ty”) với CIF B06891733 và địa chỉ đăng ký là Carrer de Torres i Amat 21. Công ty là chủ sở hữu của trang web www.coceuropeTôi. (sau đây gọi là “Trang web” hoặc “Trang web”).

1.2 Các Điều khoản này áp dụng cho tất cả người dùng Trang web. Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản, bạn phải rời khỏi Trang web ngay lập tức.

1.3 Tất cả người dùng cá nhân của Trang web sau đây được gọi là “Người dùng Trang web” hoặc “Khách hàng”.

1.4 Trang web chủ yếu đóng vai trò trung gian trong việc cung cấp Bảng dữ liệu hoàn chỉnh của CDS (sau đây gọi là “Bảng dữ liệu hoàn chỉnh của CDS”) cho Khách hàng. Một CDS Complete Datasheet đề cập đến một tài liệu do bên thứ ba phát hành thông qua quá trình tìm kiếm dữ liệu và không phải là một tài liệu chính thức. Bảng dữ liệu hoàn chỉnh của CDS xác nhận rằng một phương tiện nhất định đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, an toàn và/hoặc môi trường nhất định và/hoặc chứa thông tin về thông số kỹ thuật ban đầu của phương tiện. Không nên so sánh Bảng dữ liệu hoàn chỉnh CDS của Công ty với các tài liệu chính thức.

2.0 Quy trình mua hàng của khách hàng

2.1 Tất cả Khách hàng mua Bảng dữ liệu hoàn chỉnh của CDS từ Trang web sẽ trải qua quy trình đặt hàng và thanh toán trực tuyến (sau đây gọi là “Quy trình mua của khách hàng”).

2.2 Quy trình Mua hàng của Khách hàng thu thập thông tin về Khách hàng và phương tiện mà Khách hàng muốn có được Bảng dữ liệu hoàn chỉnh của CDS. Quy trình mua hàng của khách hàng bao gồm các bước sau:

[1] Thu thập thông tin cụ thể về phương tiện thông qua biểu mẫu đặt hàng trực tuyến [2] Thu thập thông tin bổ sung cụ thể về phương tiện thông qua biểu mẫu đặt hàng trực tuyến [3] Thu thập thông tin liên hệ cá nhân và chi tiết thanh toán của Khách hàng thông qua biểu mẫu đặt hàng trực tuyến [4] The Khách hàng thực hiện thanh toán trực tuyến thông qua hệ thống thanh toán trực tuyến [5] Một email xác nhận có chứa tất cả thông tin được cung cấp trong biểu mẫu đặt hàng được gửi tới Khách hàng và quản trị viên của Công ty [6] Khách hàng nhận được Bảng dữ liệu hoàn chỉnh của CDS qua thư thực hoặc giao hàng chuyển phát nhanh (tùy thuộc vào phương thức vận chuyển được chọn trong quá trình đặt hàng)

2.3 Khi Khách hàng hoàn thành bước bốn của Quy trình mua hàng của Khách hàng, họ sẽ ký kết hợp đồng ràng buộc với Công ty.

2.4 Bằng cách tham gia vào Quy trình mua hàng của khách hàng, Khách hàng xác nhận rằng họ hoàn toàn đồng ý và chấp nhận thông tin liên lạc thông qua gửi điện tử và thư tay.

2.5 Quy trình mua hàng của khách hàng có thể bao gồm các thông tin sau:

a) Tên và họ hoặc tên doanh nghiệp, địa chỉ giao hàng, số điện thoại và dữ liệu hóa đơn của Khách hàng b) Loại, kiểu dáng, kiểu dáng và năm của phương tiện c) Mọi thông tin bổ sung cần thiết để phát hành Bảng dữ liệu hoàn chỉnh của CDS

2.6 Công ty bảo lưu quyền yêu cầu thêm thông tin hoặc tài liệu từ Khách hàng nếu cần thiết để phát hành Bảng dữ liệu hoàn chỉnh của CDS.

2.7 Khách hàng chịu trách nhiệm đảm bảo rằng tất cả thông tin được cung cấp trong Quá trình mua hàng của Khách hàng là chính xác và đầy đủ. Công ty không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào trong Bảng dữ liệu hoàn chỉnh của CDS do thông tin không chính xác do Khách hàng cung cấp.

3.0 Giá cả và Thanh toán

3.1 Giá cho Bảng dữ liệu hoàn chỉnh của CDS trên Trang web được tính bằng đồng Euro và bao gồm mọi loại thuế hiện hành.

3.2 Công ty chấp nhận thanh toán qua các phương thức sau:

a) Thẻ tín dụng b) PayPal

3.3 Thanh toán phải được nhận đầy đủ trước khi CDS Complete Datasheet có thể được phát hành.

4.0 Giao hàng và Vận chuyển

4.1 Công ty sẽ cố gắng hết sức để cung cấp Bảng dữ liệu hoàn chỉnh của CDS cho Khách hàng trong khung thời gian được chỉ định trên Trang web. Công ty không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự chậm trễ nào trong việc giao hàng do các tình huống nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty, chẳng hạn như sự chậm trễ của bưu điện hoặc chuyển phát nhanh.

4.2 Khách hàng có trách nhiệm cung cấp địa chỉ giao hàng chính xác và đầy đủ. Công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào trong việc cung cấp Bảng dữ liệu hoàn chỉnh của CDS do thông tin không chính xác do Khách hàng cung cấp.

4.3 Công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ hư hỏng hoặc mất mát nào đối với Bảng dữ liệu hoàn chỉnh của CDS trong quá trình chuyển giao.

5.0 Hoàn tiền và Hủy bỏ

5.1 Công ty không hoàn lại tiền cho các Bảng dữ liệu hoàn chỉnh của CDS sau khi chúng được phát hành.

5.2 Khách hàng có thể hủy đơn đặt hàng của họ đối với Bảng dữ liệu hoàn chỉnh của CDS bất kỳ lúc nào trước khi hoàn thành Quy trình mua hàng của khách hàng.

6.0 Từ chối trách nhiệm bảo đảm

6.1 Trang web và tất cả nội dung của nó được cung cấp trên cơ sở “nguyên trạng” và “sẵn có”. Công ty không đại diện hoặc bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, express hoặc ngụ ý, đối với hoạt động của Trang web hoặc thông tin, nội dung, tài liệu hoặc sản phẩm có trên Trang web.

6.2 Công ty không đảm bảo rằng Trang web, máy chủ của Trang web hoặc thông tin liên lạc qua email được gửi từ Công ty không có vi-rút hoặc các thành phần gây hại khác. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại dưới bất kỳ hình thức nào phát sinh từ việc sử dụng Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn ở các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, trừng phạt và do hậu quả.

7.0 Giới hạn trách nhiệm

7.1 Công ty sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ thiệt hại dưới bất kỳ hình thức nào phát sinh từ việc sử dụng Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn ở các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, trừng phạt và do hậu quả.

7.2 Công ty sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào trong Bảng dữ liệu hoàn chỉnh của CDS do thông tin không chính xác do Khách hàng cung cấp.

8.0 Sở hữu trí tuệ

8.1 Công ty là chủ sở hữu của tất cả các quyền sở hữu trí tuệ trong Trang web, bao gồm văn bản, đồ họa, phần mềm, ảnh và video. Các quyền này được bảo vệ bởi luật bản quyền của Tây Ban Nha và quốc tế.

8.2 Khách hàng không được phép sử dụng bất kỳ nội dung nào của Trang web cho mục đích thương mại mà không được phép express sự đồng ý bằng văn bản của Công ty.

9.0 Luật và Quyền tài phán

9.1 Các Điều khoản này và mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến chúng sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp Tây Ban Nha.

9.2 Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản này sẽ được giải quyết thông qua các tòa án của Barcelona, ​​Tây Ban Nha.

10.0 Thay đổi Điều khoản

10.1 Công ty có quyền sửa đổi các Điều khoản này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Các Điều khoản được sửa đổi sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng trên Trang web.

10.2 Khách hàng có trách nhiệm thường xuyên xem xét các Điều khoản để đảm bảo rằng họ biết về bất kỳ thay đổi nào. Việc tiếp tục sử dụng Trang web sau khi có bất kỳ thay đổi nào đối với Điều khoản sẽ cấu thành sự chấp nhận của Khách hàng đối với Điều khoản đã sửa đổi.

Chấm dứt 11.0

11.1 Công ty có quyền chấm dứt quyền truy cập của Khách hàng vào Trang web bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

12.0 Linh tinh

12.1 Các Điều khoản này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa Khách hàng và Công ty đối với Trang web và thay thế tất cả các liên lạc và đề xuất trước đó hoặc đương thời, dù bằng miệng hay bằng văn bản, giữa Khách hàng và Công ty.

12.2 Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản này bị phát hiện là không hợp lệ hoặc không thể thi hành, thì điều khoản đó sẽ được thực thi ở mức tối đa có thể và các điều khoản còn lại sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ.

12.3 Việc Công ty không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc quy định nào trong các Điều khoản này sẽ không cấu thành sự từ bỏ quyền hoặc quy định đó.

12.4 Khách hàng đồng ý rằng bất kể quy chế hoặc luật nào trái ngược, mọi khiếu nại hoặc nguyên nhân khởi kiện phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng Trang web hoặc các Điều khoản này phải được đệ trình trong vòng một (1) năm sau khi nguyên nhân khởi kiện phát sinh hoặc bị cấm vĩnh viễn.