Şartlar ve koşullar

1.0 Genel

1.1 Bu Genel Hüküm ve Koşullar Grace tarafından verilmektedir. Genetics SL, (bundan böyle "Şirket" olarak anılacaktır): www.licenseplate.store web sitesinin sahibi (bundan sonra "Web Sitesi" veya "Site" olarak anılacaktır).

1.2 Bu Genel Hüküm ve Koşullar (bundan böyle "Şartlar ve Koşullar" veya "Şartlar ve Koşullar" veya "Şartlar" olarak anılacaktır) Sitenin tüm kullanıcıları için geçerlidir. Şartları kabul etmiyorsanız derhal Siteden ayrılmalısınız.

1.3 Web sitesinin bireysel kullanıcıları bundan sonra “Site Kullanıcısı” veya “Müşteri” olarak anılacaktır.

1.4 Site, öncelikle Müşteriye araç belgelerinin (bundan böyle "Araç Belgesi" olarak anılacaktır) sağlanmasında aracı olarak hareket etmektedir. Bir Araç Belgesi, Araç Üreticisi veya temsilcisi tarafından verilen bir belgeyi ifade eder. Söz konusu Araç Belgesi, verilen aracın belirli teknik, güvenlik ve / veya çevresel gereklilikleri yerine getirdiğini ve / veya bir aracın orijinal teknik özellikleri hakkında bilgi içerdiğini doğrulayan bir belgedir.

2.0 Müşteri Satın Alma Süreci

2.1 Siteden bir Araç Belgesi satın alan Tüm Müşteriler, çevrimiçi bir sipariş verme ve ödeme sürecine girecektir (bundan sonra “Müşteri Satın Alma İşlemi” olarak anılacaktır).

2.2 Müşteri Satın Alma İşlemi, Müşteri ile ilgili bilgileri elektronik olarak toplar. Müşteri Satın Alma Süreci, Müşterinin bir Araç Belgesi almak istediği aracın teknik özellikleri hakkında da bilgi toplar. Müşteri Satın Alma Süreci aşağıdaki aşamaları içerir:

[1] Online sipariş formu ile araca özel bilgileri toplayın,
[2] Çevrimiçi sipariş formu ile araca özel bilgiler toplayın,
[3] Müşterilere kişisel sipariş ve ödeme detaylarını online sipariş formu ile topla,
[4] Müşteri, çevrimiçi sipariş ödeme sistemi aracılığıyla çevrimiçi ödeme yapar,
[5] Sipariş formunda verilen tüm bilgileri içeren bir onay e-postası müşteriye ve Şirket yöneticilerine gönderilir,
[6] Müşteri, Araç Belgesini fiziksel posta veya kurye teslimatı yoluyla alır (sipariş sırasında seçilen sevkiyat yöntemine bağlı olarak).

2.3 Müşteri, Müşteri Satın Alma İşlemi bölümünün dördüncü adımını tamamladığında, yani “bölüm 2.2 [4]”, Müşteri, Şirketle bağlayıcı bir sözleşmeye girer.

2.4 Müşteri Satın Alma Sürecine girerek, Müşteri, Müşteri Satın Alma Sürecindeki iletişimi elektronik olarak ve fiziksel posta yoluyla tam olarak kabul ettiğini ve kabul ettiğini onaylar.

2.5 Müşteri Satın Alma İşlemi aşağıdakileri içerebilir:

a) Müşterinin adı soyadı veya işletme adı, teslimat adresi, telefon numarası, fatura verileri,
b) Aracın tipi, aracın markası, aracın modeli, kayıt ülkesi, Araç Kimlik Numarası (bundan sonra “aracın VIN numarası” olarak anılacaktır), ilk tescil yılı, aracın bulunduğu ülke aracın ithal edildiği ülkeden,
c) Müşteri Satın Alma Süreci, tip onayı numarası, aracın rengi veya siparişin konusu ile ilgili bilgiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere başka verileri de içerebilir (araç tescil belgesinin kopyası, satın alma sözleşmesinin kopyası, Müşterinin kimlik kartının bir kopyası ve aracın üretici etiketinin veya belirli araç bileşenlerinin fotoğrafları).

2.6 2.5 maddesinde belirtilen tüm bilgileri içermeyen bir Müşteri Satın Alma Süreci, bir sözleşme imzalama teklifi olarak dikkate alınmayacaktır. Bu durumda, Şirket ek bilgi almak için Müşteri ile iletişime geçecektir.

3.0 Şirketin Hakları ve Görevleri

3.1 Şirketin görevi:

a) Müşteri Belgesi'ni, Müşteri Satın Alma Sürecinde girilen bilgilere göre Müşteriye teslim etmek ve paketlemek veya teslimat sırasında korunmasını sağlamak,
b) Müşteriye en kısa sürede bir Araç Belgesi sunmak,
c) Müşterinin, Satın Alma Sürecinin işlenmesi için uzun süre kalabilecek veya sonuçlanabilecek bir olayı öğrenmesi durumunda, Şirket, bu durumu Müşteriye herhangi bir gecikme olmadan bildirmekle yükümlüdür.

3.2 Şirket hakkını saklı tutar:

a) Taşıt Dokümanının teslimi için Müşteriden tam, uygun ve zamanında ödeme yapılması,
b) Sitenin geçici olarak kullanılamamasına neden olabilecek sistemin ve bakımın teknik olarak kapatılması,
c) yasanın ya da bu şartların Müşteri tarafından ihlal edildiğini düşünüyorsanız, sözleşmeyi geri çekmek,
d) Müşterinin önceki dönemlerden Şirkete karşı ödenmemiş borçları varsa siparişi reddetmek,
e) Araç Belgesinin mevcut olmaması veya mevcut olmaması veya siparişin gerçekleştirilmemesi durumunda sözleşmeyi geri çekmek.

4.0 Müşterinin Hak ve Görevleri

4.1 Müşterinin görevi vardır:

a) Siparişte gerçek yasal verileri sağlamak,
b) işlenmesi için gereken sıraya belgeleri eklemek,
c) Taşıt Belgesini uygun ve zamanında ödemek,
d) e-posta yoluyla info@licenseplate.store e-posta ile değiştirildiği takdirde kişisel bilgilerini ve diğer Müşteri ile ilgili bilgileri güncellemek. Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumaktadır. Görüntülemek için veya www.licenseplate.store adresinde tutulan kişisel sanal hesapta doğrudan değişiklik yapmak için JavaScript etkinleştirilmelidir.
e) Araç Belgesi teslimatının sorunsuz bir şekilde devralınmasını sağlamak için, özellikle Müşteri, planlanan teslimat günlerinde teslimat için belirtilen telefon numarasında veya teslimat durumunda teslimat adresinde bulunmalıdır. kurye teslimatı,
f) Sağlanan tüm verilerin yasal olmasını ve iyi niyet için kullanılmasını sağlamak.

4.2 Müşteri aşağıdaki haklara sahip olacaktır:

a) Belli bir araç için Araç Belgesinin bulunmaması veya bulunmaması durumunda veya siparişin gerçekleştirilmesi mümkün değilse, Araç Belgesi ödemesinin% 90'ine iade edilmesi; Böyle bir durumda, ödemenin herhangi bir gecikme olmadan Müşteriye iade edilmesi gerekir.
b) Taşıt Dokümanının tahmini maksimum teslimat süresinin 50 günü içerisinde teslim edilmemesi durumunda, maksimum 60 Avro tutarında geri ödeme yapılmasını istemek.

5.0 Ödeme Koşulları

5.1 Araç Belgesi için Ödeme, değişik yöntemlerle varius metod ile gönderilebilir.

5.2 Bir Araç Belgesinin kaynaklanması ve teslimi için yapılan ödemeler, taraflar aksi yazılı olarak kabul etmedikçe, Şirket hesabına yapılan toplam ödeme makbuzu sırasında gönderilecektir.

5.3 Şirket, bir Müşteri Belgesi siparişinin teyit edilmesinden sonra, bu Şartlar ve Koşullar veya Tarafların Sözleşmeleri tarafından aksi belirtilmediği takdirde, bir Araç Belgesi almak için peşin ödeme yapılmasını talep eder.

5.4 Şirket, Müşteri ile burada belirtilenlerden farklı ödeme koşullarını kabul etme hakkını saklı tutar.

5.5 Sağlayıcı, isteğe bağlı olarak indirim kuponları verme hakkını saklı tutar. İndirim kuponları geriye dönük olarak kullanılamaz, yalnızca yeni bir Sipariş ile ve daha sonra Müşteri Satın Alma İşlemi formlarını doldururken kullanılamaz. İndirim kuponları son kullanma tarihinden sonra kullanılamaz. İndirim kuponları parasal bir değere sahip değildir ve sürelerinin dolması, kaybolması veya çalınması durumunda (bireysel indirim kuponu olması durumunda), Müşteri değiştirme veya nakit tazminat talebinde bulunamaz. Kuponların Müşteriler tarafından iyi niyetle kullanıldığı varsayılmaktadır. Şirket, kuponun haksız yere veya bu koşullara aykırı bir şekilde kullanıldığına dair makul bir şüpheye sahipse, Şirket söz konusu andan itibaren verilen kuponları reddetme veya iptal etme hakkına sahip olacak ve ilgili Müşterinin herhangi bir hak talebinde bulunma hakkı bulunmayacaktır. Böyle bir ret veya iptal sonucu sağlayıcı.

6.0 Sipariş İptali

6.1 Müşterinin Sipariş İptali: Müşteri, cilt onayından önce herhangi bir zamanda bir sebep vermeden siparişi iptal etme hakkına sahip olacaktır. Müşteri siparişi iptal edemez, ancak, 4 bölümünün dördüncü aşamasından sonra [2.2], bağlayıcı onayından sonra Müşteri siparişi iptal edemez. Bağlayıcı onay sözleşmesinin ardından sipariş iptali yapılmaya çalışılırsa, Şirket, Araç Belgesinin tedarik edilmesiyle ilgili olarak masrafları çoktan ödemesi durumunda Müşteriden tam ödeme miktarını talep etme hakkına sahip olacaktır.

6.2 Sağlayıcı tarafından Sipariş iptali: Şirket, aşağıdaki durumda siparişi veya parçalarını iptal etme hakkını saklı tutar: Araç Belgesi teslim edilmedi veya taşeron tarafından belirtilen fiyat büyük ölçüde değişti. Böyle bir durum ortaya çıkarsa, Şirket sonraki adımlarda bir anlaşmaya varmak için derhal Müşteri ile iletişime geçecektir;

6.3 Aksi belirtilmedikçe geri ödeme yapmayız.

7.0 Sorumluluk

7.1 Sağlayıcı aşağıdakilerden sorumlu tutulamaz:

a) Yükleniciden (nakliye şirketi) kaynaklanan Araç Belgesinin geç teslimi,
b) Müşteri tarafından teslim alıcısı olarak girilen yanlış adresin neden olduğu Araç Belgesinin geç teslimi,
c) Yükleyicinin neden olduğu teslimatın (nakliye şirketi) zarar görmesi,
d) Müşterinin siparişinin hatalı bir şekilde yerine getirilmesinden kaynaklanan Araç Belgesi üzerindeki yanlış veriler. e) Teslimatın alıcısı olarak Müşteri tarafından girilen yanlış adresin neden olduğu teslimat kaybı.

8.0 Şikayetleri

8.1 Müşteri, Araç Belgesindeki olası kusurları Şirket'e telefon veya e-posta yoluyla herhangi bir gecikme olmadan bildirmek ve Araç Belgesini beraberindeki faturayla birlikte Şirket ofisine göndermekle yükümlüdür. Sağlayıcı, yalnızca Araç Belgesinde Şirket'in neden olduğu kusurlardan sorumlu olacaktır.

9.0 Kişisel Verilerin Korunması

9.1 Şirket, Müşterinin kişisel verilerini yalnızca Müşteriye yönelik yükümlülüklerini yerine getirmek için toplar. Şirket, başka amaçlarla kullanılmayan Müşterinin kişisel verilerinden, öncelikle bu tür bilgilerin üçüncü şahıslara verilmeyeceğinden (Araç Belgesinin teslimatı için gerekli olan kapsam dışında) sorumlu tutulamaz.

9.2 Sağlayıcı, müşterileri hakkında münferit müşterileri tanımlamak mümkün değilse, müşterileriyle ilgili özet istatistiksel verileri, ziyaret oranını, ciroyu ve üçüncü şahıslara veya halka diğer bilgileri sunabilir.

10.0 Son Koşulları

10.1 Şirket, Koşulları değiştirme hakkını saklı tutar. Şartlar ve Koşullarda yapılan her değişiklik, Şartlar ve Koşullar Sitede tam metin (ve en son) olarak yayınlandığında ve bu şekilde değiştirilen Şartlar ve Koşullar burada belirtilen tarihte yürürlüğe girdiğinde geçerli olacaktır. .

10.2 Müşteri, elektronik siparişin bağlayıcı onayını göndererek, bu siparişin gönderildiği gün geçerli olan ifadelerdeki tüm Hüküm ve Koşulları saklı tutmadan kabul eder.

10.3 Bu Şartlar ve Koşullar Haziran 24 2019'ten itibaren yürürlüğe girecek ve yürürlüğe girecektir.