Certifikata eCoC ndryshe nga CoC zyrtare e lëshuar nga prodhuesi. Ky dokument është dokument i pranuar botërisht për të plotësuar formularët e regjistrimit të automjetit tuaj. Përmban numrin EC të homologimit Evropian (kur është e zbatueshme). Në 52 pika, identifikon automjetin dhe prodhuesin, numrin e miratimit të tipit, specifikimet teknike dhe të dhëna të tjera. Pikërisht ajo që COC duhet të përfshijë përcaktohet nga rregullorja e BE (Ndryshimi IX, Rregullorja 92/53).

certifikata e konformitetit te manifaktures se makinave EC coc

Mbi Atëherë 125 Manifakturë Automjeti

Në dispozicion për të gjitha llojet e makinave, motoçikletave, furgonëve dhe kampeve. Ndihmë e dedikuar për automjete speciale

Mundësia e Sigurt e Pagesës

Paguani me kartë krediti ose transfer bankar në kohë reale direkt në internet

Shpejtoni procesin tuaj të regjistrimit

ECoC raporton në 52 pikë çdo aspekt teknik të automjetit përfshirë emisionet dhe numrin e miratimit të tipit EC.

Shërbimi për Klientin i CoCEurope.eu do t'ju përgjigjet të gjitha Pyetjeve tuaja në Gjuhën tuaj brenda 1 Ditës së Punës