Termeni și condiții

1.0 General

1.1 Acești Termeni și condiții generale sunt emise de Grace Genetics SL, (denumită în continuare „Compania”): Proprietar al site-ului www.licenseplate.store (denumit în continuare „Site-ul” sau “Site-ul”).

1.2 Acești Termeni și Condiții Generale (denumite în continuare „Termeni și condiții” sau „T&C” sau „Termeni”) se aplică tuturor utilizatorilor Site-ului. Dacă nu sunteți de acord cu Termenii, trebuie să părăsiți site-ul imediat.

1.3 Toți utilizatorii individuali ai site-ului Web sunt denumiți în continuare „Utilizatorul site-ului” sau „Client”.

1.4 Site-ul există în primul rând pentru a acționa ca intermediar în furnizarea documentelor vehiculului (denumit în continuare „Document vehicul”) către Client. Un document al vehiculului se referă la un document emis de producătorul vehiculului sau reprezentantul acestuia. Documentul vehiculului menționat este un document care confirmă faptul că vehiculul dat îndeplinește anumite cerințe tehnice, de siguranță și / sau de mediu și / sau conține informații despre specificația inițială a vehiculului.

Procesul de achiziție a clienților 2.0

2.1 Toți clienții care cumpără un document vehicul de pe Site vor intra într-un proces de comandă și plată online (denumit în continuare „Proces de cumpărare a clienților”)

2.2 Procesul de achiziție a clienților colectează informații despre client în mod electronic. Procesul de achiziție a clienților colectează, de asemenea, informații despre specificația vehiculului pentru care Clientul dorește să obțină un document al vehiculului. Procesul de achiziție a clienților implică următoarele etape:

[1] Colectați informații specifice vehiculului printr-un formular de comandă online,
[2] Colectați informații suplimentare specifice vehiculului printr-un formular de comandă online,
[3] Colectați detaliile personale de contact și de plată ale Clienților printr-un formular de comandă online,
[4] Clientul efectuează o plată online prin intermediul unui sistem de plată a comenzilor online,
[5] Un e-mail de confirmare care conține toate informațiile furnizate în formularul de comandă este trimis clientului și administratorilor Companiei,
[6] Clientul primește Documentul Vehiculului fie prin posta fizică, fie prin livrare prin curier (în funcție de metoda de expediere selectată în procesul de comandă).

2.3 Când Clientul finalizează pasul patru din secțiunea Proces de achiziție a clientului, adică „secțiunea 2.2 [4]”, Clientul încheie un contract obligatoriu cu Compania.

2.4 Intrând în Procesul de Cumpărare a Clientului, Clientul confirmă că este în totalitate de acord și acceptă comunicarea în Procesul de Cumpărare a Clientului prin trimitere electronică și prin posta fizică.

2.5 Procesul de achiziție a clienților poate include următoarele:

a) Numele și prenumele sau denumirea comercială a Clientului, adresa de livrare, numărul de telefon, datele facturii,
b) tipul vehiculului, marca vehiculului, modelul vehiculului, țara de înmatriculare, numărul de identificare al vehiculului (denumit în continuare „numărul VIN al vehiculului”), anul primei înregistrări, țara în care se află vehiculul exportat din țara în care este importat vehiculul,
c) Procesul de cumpărare a clienților poate include, de asemenea, alte date, inclusiv, fără a se limita la numărul omologării de tip, culoarea vehiculului sau informații referitoare la obiectul comenzii (copie a certificatului de înmatriculare a vehiculului, copie a contractului de cumpărare, copia cărții de identificare a Clientului și fotografiile etichetei producătorului vehiculului sau a anumitor componente ale vehiculului).

2.6 Un proces de achiziție a clienților care nu include toate datele menționate la punctul 2.5 nu va fi luat în considerare ca propunere de încheiere a unui contract. Într-un astfel de caz, Compania va contacta Clientul pentru a căuta informații suplimentare.

3.0 Drepturile și îndatoririle companiei

3.1 Compania are datoria:

a) să livreze documentul vehiculului către client în conformitate cu informațiile înscrise în procesul de achiziție a clientului și să îl împacheteze sau să asigure protecția acestuia în timpul livrării;
b) să furnizeze Clientului un document de vehicul în cea mai scurtă perioadă posibilă,
c) în cazul în care Compania află de un eveniment care va sau poate duce la o perioadă prelungită pentru procesarea Procesului de cumpărare a Clientului, Compania va fi obligată să notifice Clientul despre acest statut fără întârzieri nejustificate.

3.2 Compania își rezervă dreptul:

a) la plata integrală și corectă și la timp de la Client pentru livrarea documentului vehiculului,
b) oprirea tehnică a sistemului și întreținerea care poate provoca indisponibilitatea temporară a Site-ului,
c) să retragă contractul dacă considerăm că legea sau aceste condiții au fost încălcate de către Client,
d) să refuze comanda, în cazul în care Clientul are obligații restante din perioadele anterioare față de Companie,
e) să retragă contractul în cazul indisponibilității sau inexistenței documentului vehiculului sau imposibilității de a efectua comanda.

Drepturile și îndatoririle 4.0 ale clientului

4.1 Clientul are datoria:

a) să furnizeze date juridice reale în comandă,
b) să atașeze documentele la comanda necesară procesării sale,
c) să plătească documentul vehiculului în mod corespunzător și în timp util,
d) să își actualizeze datele personale și alte informații referitoare la clienți în cazul schimbării acestora prin e-mail la info@licenseplate.store Această adresă de e-mail este protejată de spamboți. Aveți nevoie de activarea JavaScript-ului pentru ao vizualiza sau prin modificarea lor direct în contul virtual personal păstrat pe www.licenseplate.store
e) să asigure preluarea fără probleme a livrării documentului vehiculului, în special Clientul va fi disponibil la numărul de telefon specificat pentru livrare în zilele livrării planificate sau să fie prezent la adresa de livrare în cazul livrare prin curier,
f) să se asigure că toate datele furnizate sunt legale și utilizate cu bună intenție.

4.2 Clientul are dreptul:

a) la o rambursare de 90% a plății pentru documentul vehiculului, în cazul indisponibilității sau inexistenței documentului vehiculului pentru vehiculul respectiv sau dacă nu este posibilă efectuarea comenzii; în acest caz, plata va fi rambursată Clientului fără întârzieri nejustificate.
b) să solicite o rambursare maximă de 50 EUR în cazul în care documentul vehiculului nu a fost livrat în 60 zile de la termenul maxim de livrare estimat.

Condiții de plată 5.0

Plata 5.1 pentru documentul vehiculului poate fi trimisă cu varius metod cu diferite metode

5.2 Plata pentru aprovizionarea și livrarea unui document de vehicul se consideră trimisă la momentul primirii plății totale în contul Companiei, cu excepția cazului în care părțile convin altfel în scris.

5.3 Compania necesită trimiterea în avans a plății pentru furnizarea unui Document Vehicul, și anume după confirmarea obligatorie a comenzii de către Client, cu excepția cazului în care se prevede altfel de acești Termeni și condiții sau de Acordul părților.

5.4 Compania își rezervă dreptul de a conveni cu Clientul condiții de plată diferite decât cele menționate aici.

5.5 Furnizorul își rezervă dreptul de a emite vouchere de reducere după bunul plac. Tichetele de reducere nu pot fi utilizate retroactiv, ci mai degrabă doar cu o nouă comandă și nu mai târziu decât atunci când completați formularele de proces de achiziție a clienților. Bonurile de reducere nu pot fi utilizate după data de expirare. Tichetele de reducere nu au nicio valoare monetară și, în cazul expirării, pierderii sau furtului (în cazul unui voucher de reducere individual), Clientul nu poate solicita înlocuirea sau compensarea în numerar. Se presupune că bonurile sunt utilizate de bună credință de către Clienți. Dacă Compania are o suspiciune rezonabilă că voucherul a fost utilizat în mod nejustificat sau în încălcarea acestor condiții, Compania va avea dreptul să respingă sau să anuleze orice vouchere emise din acel moment, iar Clientul respectiv nu va avea dreptul la nicio cerere de la Furnizorul ca urmare a unei astfel de respingeri sau anulări.

Anularea comenzii 6.0

Anularea comenzii 6.1 de către Client: Clientul va avea dreptul să anuleze comanda fără a da un motiv în orice moment înainte de confirmarea obligatorie a acesteia. Cu toate acestea, Clientul nu poate anula comanda, după confirmarea obligatorie, adică după etapa a 4-a „[4]” din secțiunea 2.2, Clientul nu poate anula comanda. În cazul unei tentative de anulare a comenzii după acordul de confirmare obligatoriu, Compania va avea dreptul să solicite Clientului suma totală a plății atunci când Furnizorul a suportat deja costuri în legătură cu furnizarea documentului vehiculului.

Anularea comenzii 6.2 de către Furnizor: Compania își rezervă dreptul de a anula comanda sau piesele sale în următorul caz: Documentul vehiculului nu este livrat sau prețul specificat de subcontractant sa schimbat substanțial. Dacă apare o astfel de situație, Compania va contacta Clientul imediat pentru a ajunge la un acord cu privire la următorii pași;

6.3 Dacă nu se specifică altfel, nu emitem rambursări.

Răspundere 7.0

7.1 Furnizorul nu va fi responsabil pentru:

a) livrarea cu întârziere a Documentului Vehiculului cauzat de expeditor (compania de transport),
b) livrarea cu întârziere a Documentului Vehiculului cauzată de adresa greșită introdusă de Client în calitate de destinatar a livrării;
c) deteriorarea livrării cauzată de expeditor (compania de transport),
d) date greșite pe Documentul Vehiculului cauzate de finalizarea incorectă a comenzii de către Client. e) pierderea livrării cauzată de o adresă greșită introdusă de Client în calitate de destinatar a livrării.

Reclamații 8.0

8.1 Clientul va fi obligat să notifice Compania cu privire la eventualele defecte din Documentul Vehiculului fără întârzieri nejustificate prin telefon sau e-mail și să trimită Documentul Vehiculului împreună cu factura anexată la adresa Oficiului Companiei. Furnizorul va răspunde numai pentru defectele din Documentul Vehiculului cauzate de Companie.

Protecția 9.0 a datelor cu caracter personal

9.1 Compania colectează date personale ale Clientului doar pentru a-și îndeplini obligațiile sale față de Client. Compania va fi ținută responsabilă cu privire la datele personale ale Clientului care nu sunt utilizate în alte scopuri, în primul rând că aceste date nu vor fi puse la dispoziția terților (cu excepția domeniului necesar pentru livrarea Documentului Vehiculului).

9.2 Furnizorul poate furniza date statistice sumare despre clienții săi, rata de vizită, cifra de afaceri și alte date către terți sau public, dacă nu este posibil să identifice clienții individuali pe baza lor.

Condiții finale 10.0

10.1 Compania își rezervă dreptul de a modifica Termenii. Fiecare modificare a Termenilor și condițiilor este valabilă atunci când Termenii și condițiile sunt publicate pe Site în textul complet (și cel mai recent), iar Termenii și condițiile modificate în acest mod vor intra în vigoare la data specificată în acesta .

10.2 Prin trimiterea confirmării obligatorii a comenzii electronice, Clientul acceptă fără rezerve toate prevederile Termenilor și condițiilor din formularea valabilă în ziua în care a fost trimisă această comandă.

10.3 Acești Termeni și condiții vor intra în vigoare începând cu data de iunie 24th 2019.