W tej sekcji wymieniono niektóre witryny, których można użyć do sprawdzenia numeru podwozia pojazdu. Możesz przeprowadzić bezpłatną kontrolę i uzyskać bardzo interesujące informacje, takie jak fabryka, numer identyfikacyjny modelu, a także informacje o silniku i układzie pojazdu. Wyszukiwanie może być mniej lub bardziej kompletne, ale z pewnością są to interesujące informacje do pobrania za darmo.

Jeśli to Ci nie wystarczy, strona poświęcona visura Premium jest w budowie, ta nowa usługa CoC Europe jest absolutną nowością dla wszystkich dealerów samochodowych lub zakupów pojazdów z innych krajów. Wiemy, jak ważne jest, aby mieć wszystkie informacje o pojeździe, który zamierzasz kupić. Czasami rozsądniej jest sprawdzić historię pojazdu, aby sprawdzić, czy zdarzyły się poprzednie wypadki, ile posiadał wcześniej nieruchomości, jeśli jest zarejestrowany jako pojazd skradziony w jednym z krajów Wspólnoty Europejskiej

Które prawo reguluje certyfikat zgodności WE

Certyfikaty zgodności zostały określone w unijnej dyrektywie w sprawie jednolitego rynku wewnętrznego i homologacji typu (EC-92). Jednolity rynek wewnętrzny UE stał się oficjalny na 1 styczeń 1993. Część wysiłków „EC-92” polegała na usunięciu barier technicznych uniemożliwiających swobodny przepływ produktów na rynku UE. Największy wpływ tych wysiłków wywarł na standardy w sektorze motoryzacyjnym. Komisja Europejska dąży do zharmonizowania norm motoryzacyjnych, technicznych i środowiskowych między wszystkimi państwami członkowskimi. Prawodawstwo UE określa standardy w zakresie hałasu, emisji cząstek i bezpieczeństwa. Ponadto dyrektywa UE w sprawie homologacji typu (dyrektywa Rady UE 92 / 53) eliminuje potrzebę krajowej homologacji typu poprzez ustanowienie jednego zestawu przepisów dla samochodów i ich części w całej UE.

Oddzielne zespoły techniczne (tj. Przyczepy) i komponenty. Dokumentacja techniczna, jednostka techniczna, jednostka techniczna, jednostka (-y) techniczne i komponent (y).


Certyfikaty zgodności określone w załączniku IX do dyrektywy UE 92 / 53 będą wymagane do dopuszczenia samochodu do eksploatacji. W przypadku homologacji części zatwierdzenie wydane na podstawie odpowiednich przepisów przez Europejską Komisję Gospodarczą ONZ (EKG ONZ) uznaje się za równoważne z homologacją udzieloną na podstawie porównywalnych przepisów UE. W marcu 1992 UE formalnie przyjęła pasażera-pasażera -Akceptacja typu samochodu po raz pierwszy. W czerwcu 1992 urzędnicy państw członkowskich UE zatwierdzili certyfikację samochodów osobowych, określając wymogi bezpieczeństwa i wymagania techniczne. Ustawodawstwo ustanowione w unijnym systemie homologacji typu w celu zastąpienia programów krajowych dwunastu państw członkowskich. W 1996 system homologacji typu UE stał się obowiązkowy. Pojazdy z homologacją typu UE mogą być sprzedawane w dowolnym miejscu we Wspólnocie Europejskiej. Dlatego musimy być w stanie uzyskać zgodę UE.