In dit gedeelte geven we een aantal sites die kunnen worden gebruikt om het chassisnummer van uw voertuig te controleren. U kunt een gratis inspectie uitvoeren en zeer interessante informatie verkrijgen, zoals de productiefabriek, het identificatienummer van het model en informatie over de motor en de indeling van uw voertuig. De zoekopdracht kan min of meer compleet zijn, maar het zijn zeker interessante informatie om gratis op te halen.

Als dit niet genoeg voor u is, is de pagina gewijd aan de Visura Premium in aanbouw. ​​Deze nieuwe CoC Europe-service is een absolute noviteit voor alle autodealers of voor voertuigaankopen uit andere landen. We weten hoe belangrijk het is om alle informatie te hebben van het voertuig dat u van plan bent te kopen, soms is het een verstandiger keuze om de geschiedenis van het voertuig te controleren om te controleren of er eerdere ongelukken zijn geweest, hoeveel eigenschappen het eerder heeft gehad als het is geregistreerd als een voertuig gestolen in een van de landen van de Europese gemeenschap

Welke wet regelt het EG-conformiteitscertificaat

Conformiteitscertificaten zijn gedefinieerd in de EU-richtlijn interne markt en typegoedkeuring (EC-92). De interne interne markt van de EU werd officieel op 1 januari 1993. Een deel van de "EC-92" -inspanning was het verwijderen van de technische belemmeringen die het vrije verkeer van producten binnen de EU-markt verhinderen. De grootste impact van deze inspanning was op het gebied van normen in de automobielsector. De EU-Commissie streeft naar harmonisatie van de automobiel-, technische en milieunormen tussen alle lidstaten. EU-wetgeving definieert de normen op het gebied van geluid, deeltjesemissies en veiligheid. Bovendien elimineert de EU-richtlijn betreffende typegoedkeuring (EU-richtlijn 92 / 53) de noodzaak van nationale typegoedkeuring door één set regels vast te stellen voor auto's en hun componenten in de hele EU.

Afzonderlijke technische eenheden (dwz aanhangwagens) en componenten. De technische documentatie, de technische eenheid, de technische eenheid, de technische eenheid (eenheden) en de component (en).


Conformiteitscertificaten, zoals gespecificeerd in bijlage IX van de EU-richtlijn 92 / 53, zijn vereist voor het in gebruik nemen van een auto. Voor goedkeuringen van componenten wordt een goedkeuring die is afgegeven op grond van de relevante voorschriften door de Economische Commissie voor Europa van de VN (VN / ECE) erkend als gelijkwaardig aan een goedkeuring verleend op grond van vergelijkbare EU-wetgeving. In maart 1992 heeft de EU formeel een realiteit-passagier-passagier aangenomen -goedkeuring voor het eerst. In juni 1992 hebben functionarissen van de EU-lidstaten de certificering van personenauto's goedgekeurd bij het definiëren van de veiligheids- en technische voorschriften. De wetgeving die is vastgelegd in het EU-typegoedkeuringssysteem ter vervanging van de nationale regelingen van de twaalf lidstaten. In 1996 werd het EU-typegoedkeuringssysteem verplicht. Voertuigen met een EU-typegoedkeuring kunnen overal in de Europese Gemeenschap op de markt worden gebracht. Daarom moeten we de goedkeuring van de EU kunnen krijgen.