Όροι και προϋποθέσεις

1.0 Γενικά

1.1 Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις εκδίδονται από τη Grace Genetics SL, (εφεξής "Η Εταιρεία"): Ιδιοκτήτης της ιστοσελίδας www.licenseplate.store (εφεξής "ο ιστότοπος" ή "ο ιστότοπος").

1.2 Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις (εφεξής οι "Όροι και Προϋποθέσεις" ή "T & C" ή "Οι Όροι") ισχύουν για όλους τους χρήστες της Ιστοσελίδας. Αν δεν συμφωνείτε με τους Όρους, πρέπει να εγκαταλείψετε αμέσως την τοποθεσία.

1.3 Όλοι οι μεμονωμένοι χρήστες της Ιστοσελίδας αναφέρονται εφεξής ως "Χρήστης Site" ή "Πελάτης".

1.4 Η Ιστοσελίδα υπάρχει κυρίως για να ενεργεί ως διαμεσολαβητής στην παροχή εγγράφων για το όχημα (εφεξής "έγγραφο οχήματος") στον Πελάτη. Ένα έγγραφο οχήματος αναφέρεται σε έγγραφο που εκδίδεται από τον κατασκευαστή οχημάτων ή είναι αντιπροσωπευτικό. Το εν λόγω έγγραφο οχήματος είναι ένα έγγραφο που επιβεβαιώνει ότι το συγκεκριμένο όχημα πληροί ορισμένες τεχνικές, περιβαλλοντικές και / ή περιβαλλοντικές απαιτήσεις ή / και περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις αρχικές προδιαγραφές του οχήματος.

Διαδικασία αγοράς πελάτη 2.0

2.1 Όλοι οι Πελάτες που αγοράζουν Έγγραφο Αυτοκινήτου από την Τοποθεσία θα πραγματοποιήσουν μια ηλεκτρονική διαδικασία παραγγελίας και πληρωμής (εφεξής αποκαλούμενη "διαδικασία αγοράς πελάτη")

2.2 Η διαδικασία αγοράς πελατών συλλέγει ηλεκτρονικά πληροφορίες για τον Πελάτη. Η διαδικασία αγοράς πελάτη συλλέγει επίσης πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές του οχήματος για το οποίο ο πελάτης επιθυμεί να λάβει έγγραφο οχήματος. Η διαδικασία αγοράς πελατών περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

[1] Συγκεντρώστε πληροφορίες συγκεκριμένων οχημάτων μέσω μιας ηλεκτρονικής φόρμας παραγγελίας,
[2] Συλλέξτε πρόσθετες πληροφορίες για συγκεκριμένο όχημα μέσω μιας ηλεκτρονικής φόρμας παραγγελίας,
[3] Συλλέξτε τις προσωπικές επαφές των πελατών και τις λεπτομέρειες πληρωμής μέσω μιας ηλεκτρονικής φόρμας παραγγελίας,
[4] Ο Πελάτης πραγματοποιεί online πληρωμή μέσω ενός ηλεκτρονικού συστήματος πληρωμής εντολών,
[5] Ένα email επιβεβαίωσης που περιέχει όλες τις πληροφορίες που παρέχονται στη φόρμα παραγγελίας αποστέλλεται στον πελάτη και στους διαχειριστές της εταιρείας,
[6] Ο Πελάτης λαμβάνει το Έγγραφο οχήματος είτε με φυσική ταχυδρομική αποστολή είτε με παράδοση μέσω courier (ανάλογα με τη μέθοδο αποστολής που επιλέχθηκε κατά τη διαδικασία παραγγελίας).

2.3 Όταν ο Πελάτης ολοκληρώσει το τέταρτο βήμα της ενότητας "Διαδικασία αγοράς πελάτη", δηλ. "Ενότητα 2.2 [4]", ο Πελάτης συνάπτει δεσμευτική σύμβαση με την Εταιρεία.

2.4 Εισάγοντας στη διαδικασία αγοράς πελάτη ο Πελάτης επιβεβαιώνει ότι συμφωνεί πλήρως και αποδέχεται την επικοινωνία στη Διαδικασία Αγοράς Πελατών μέσω ηλεκτρονικής υποβολής και μέσω φυσικής ανάρτησης.

2.5 Η διαδικασία αγοράς πελατών μπορεί να περιλαμβάνει τα εξής:

α) Όνομα και επώνυμο ή εταιρική επωνυμία του Πελάτη, διεύθυνση παράδοσης, αριθμός τηλεφώνου, στοιχεία τιμολογίου,
β) Τύπος του οχήματος, του οχήματος, του μοντέλου του οχήματος, της χώρας ταξινόμησης, τον αριθμό αναγνώρισης του οχήματος (εφεξής "αριθμός VIN του οχήματος"), το έτος της πρώτης ταξινόμησης, τη χώρα στην οποία βρίσκεται το όχημα εξάγεται από τη χώρα στην οποία εισάγεται το όχημα,
γ) Η Διαδικασία Αγορών Πελατών μπορεί επίσης να περιλαμβάνει και άλλα δεδομένα, μεταξύ των οποίων ο αριθμός έγκρισης τύπου, το χρώμα του οχήματος ή πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο της παραγγελίας (αντίγραφο του πιστοποιητικού εγγραφής του οχήματος, αντίγραφο της σύμβασης αγοράς, αντίγραφο της ταυτότητας του πελάτη και φωτογραφίες της ετικέτας του κατασκευαστή του οχήματος ή ορισμένων εξαρτημάτων του οχήματος).

2.6 Μια διαδικασία αγοράς πελάτη που δεν περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο σημείο 2.5 δεν θα ληφθεί υπόψη ως πρόταση για τη σύναψη σύμβασης. Σε μια τέτοια περίπτωση, η Εταιρεία θα επικοινωνήσει με τον Πελάτη ζητώντας πρόσθετες πληροφορίες.

3.0 Δικαιώματα και Υποχρεώσεις της Εταιρείας

3.1 Η Εταιρεία έχει το καθήκον:

α) να παραδώσει το Έγγραφο του Οχήματος στον Πελάτη σύμφωνα με τις πληροφορίες που περιέχονται στη Διαδικασία Αγοράς Πελατών και να το συσκευάσει ή να διασφαλίσει την προστασία του κατά τη διάρκεια της παράδοσης,
β) να προσκομίσει στον Πελάτη Έγγραφο Οχήματος στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα,
γ) σε περίπτωση που η Εταιρεία μάθει ένα γεγονός που θα οδηγήσει ή ενδέχεται να οδηγήσει σε παρατεταμένη περίοδο επεξεργασίας της Διαδικασίας Αγοράς Πελατών, η Εταιρεία θα υποχρεούται να ειδοποιεί τον Πελάτη για την κατάσταση αυτή χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

3.2 Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα:

α) στην πλήρη και έγκαιρη πληρωμή από τον Πελάτη για την παράδοση του Έγγραφο Οχήματος,
β) σε τεχνικό κλείσιμο του συστήματος και σε συντήρηση που μπορεί να προκαλέσει την προσωρινή μη διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας,
γ) να αποσύρουμε τη σύμβαση αν πιστεύουμε ότι ο νόμος ή οι όροι αυτοί έχουν παραβιαστεί από τον Πελάτη,
δ) να αρνηθεί την παραγγελία, εάν ο Πελάτης έχει τυχόν εκκρεμείς υποχρεώσεις από προηγούμενες περιόδους προς την Εταιρεία,
ε) να αποσύρει τη σύμβαση σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας ή μη ύπαρξης του Έγγραφο του οχήματος ή αδυναμία εκτέλεσης της εντολής.

4.0 Δικαιώματα και Υποχρεώσεις του Πελάτη

4.1 Ο Πελάτης έχει το καθήκον:

α) να παρέχει πραγματικά νομικά στοιχεία με τη σειρά,
β) να επισυνάψουν έγγραφα στην εντολή που απαιτείται για την επεξεργασία τους,
γ) να πληρώσει έγκαιρα το Έγγραφο οχήματος,
δ) να ενημερώνει τα προσωπικά του στοιχεία και άλλες πληροφορίες σχετικά με τον Πελάτη σε περίπτωση αλλαγής τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@licenseplate.store Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να την δείτε ή να αλλάξετε απευθείας στον προσωπικό εικονικό λογαριασμό που διατηρείται στο www.licenseplate.store
ε) για να διασφαλιστεί η χωρίς προβλήματα ανάληψη της παράδοσης του Έγγραφο Οχήματος, και ειδικότερα ο Πελάτης πρέπει να είναι διαθέσιμος στον αριθμό τηλεφώνου που καθορίζεται για την παράδοση στις ημέρες της προγραμματισμένης παράδοσης ή να είναι παρών στη διεύθυνση παράδοσης σε περίπτωση παράδοση μέσω κούριερ,
στ) να εξασφαλίσει ότι όλα τα δεδομένα που παρέχονται είναι νόμιμα και χρησιμοποιούνται για καλή πρόθεση.

4.2 Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα:

α) σε επιστροφή χρημάτων 90% για το Έγγραφο οχήματος, σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας ή μη ύπαρξης του Έγρου του οχήματος για το συγκεκριμένο όχημα ή εάν δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της εντολής. Στην περίπτωση αυτή, η πληρωμή επιστρέφεται στον Πελάτη χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.
β) να ζητήσετε μέγιστη επιστροφή € 50 εάν το Έγγραφο Αυτοκινήτου δεν έχει παραδοθεί εντός 60 ημερών από το μέγιστο εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης.

Προϋποθέσεις πληρωμής 5.0

5.1 Πληρωμή για το έγγραφο οχήματος μπορεί να αποσταλεί με διάφορες μεθόδους με διαφορετικές μεθόδους

5.2 Η πληρωμή για την προμήθεια και παράδοση εγγράφου οχήματος θεωρείται ότι αποστέλλεται κατά τη στιγμή της συνολικής απόδειξης πληρωμής για λογαριασμό της Εταιρείας, εκτός εάν τα μέρη συμφωνήσουν διαφορετικά εγγράφως.

5.3 Η Εταιρεία απαιτεί την προκαταβολή της πληρωμής για την προμήθεια Έγγραφο Οχήματος, δηλαδή μετά την επιβεβαίωση της παραγγελίας από τον Πελάτη, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις ή από τη Συμφωνία των μερών.

5.4 Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να συμφωνήσει διαφορετικές συνθήκες πληρωμής με τον Πελάτη από αυτές που αναφέρονται εδώ.

5.5 Ο Προμηθευτής διατηρεί το δικαίωμα να εκδίδει κουπόνια έκπτωσης κατά βούληση. Τα δελτία έκπτωσης δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται αναδρομικά, αλλά μόνο με νέα εντολή και όχι αργότερα από τη συμπλήρωση των εντύπων διαδικασίας αγοράς πελάτη. Τα δελτία έκπτωσης δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν μετά την ημερομηνία λήξης τους. Τα δελτία έκπτωσης δεν έχουν χρηματική αξία και, σε περίπτωση λήξης, απώλειας ή κλοπής (σε περίπτωση μεμονωμένου δελτίου έκπτωσης), ο Πελάτης δεν μπορεί να ζητήσει την αντικατάστασή τους ή την αποζημίωση σε μετρητά. Θεωρείται ότι τα κουπόνια χρησιμοποιούνται από τους πελάτες με καλή πίστη. Εάν η Εταιρεία έχει εύλογη υποψία ότι το κουπόνι χρησιμοποιήθηκε αδικαιολόγητα ή κατά παράβαση αυτών των όρων, η Εταιρεία δικαιούται να απορρίψει ή να ακυρώσει τυχόν δελτία που έχουν εκδοθεί από εκείνη τη στιγμή και ο αντίστοιχος Πελάτης δεν έχει δικαίωμα σε οποιεσδήποτε αξιώσεις από την Παροχέα ως αποτέλεσμα μιας τέτοιας απόρριψης ή ακύρωσης.

Ακύρωση παραγγελίας 6.0

6.1 Ακύρωση παραγγελίας από τον Πελάτη: Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την παραγγελία χωρίς να δώσει κάποιο λόγο οποιαδήποτε στιγμή πριν την επιβεβαίωση δέσμευσης. Ο Πελάτης δεν μπορεί να ακυρώσει την παραγγελία, ωστόσο, μετά την επιβεβαίωση της δέσμευσης, δηλαδή μετά το στάδιο 4 "[4]" του τμήματος 2.2, ο Πελάτης δεν μπορεί να ακυρώσει την παραγγελία. Σε περίπτωση απόπειρας ακύρωσης παραγγελίας μετά από δεσμευτική συμφωνία επιβεβαίωσης, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να διεκδικήσει ολόκληρο το ποσό πληρωμής από τον Πελάτη, όταν ο Πάροχος έχει ήδη πραγματοποιήσει δαπάνες σχετικά με την προμήθεια του Έγγραφο Οχήματος.

6.2 Ακύρωση παραγγελίας από τον Πάροχο: Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την παραγγελία ή τα μέρη της στην παρακάτω περίπτωση: Το Έγγραφο Οχήματος δεν παραδίδεται ή η τιμή που έχει καθορίσει ο υπεργολάβος έχει ουσιαστικά αλλάξει. Εάν προκύψει τέτοια κατάσταση, η Εταιρεία θα επικοινωνήσει άμεσα με τον Πελάτη για να καταλήξει σε συμφωνία σχετικά με τα επόμενα βήματα.

6.3 Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, δεν χορηγούμε επιστροφές χρημάτων.

Ευθύνη 7.0

7.1 Ο Παροχέας δεν ευθύνεται για:

α) καθυστερημένη παράδοση του εγγράφου οχήματος από τον αποστολέα (η ναυτιλιακή εταιρεία),
β) καθυστερημένη παράδοση του Έγγραφο οχήματος που οφείλεται σε λάθος διεύθυνση που εισήγαγε ο Πελάτης ως αποδέκτης της παράδοσης,
γ) ζημία της παράδοσης που προκλήθηκε από τον αποστολέα (η ναυτιλιακή εταιρεία),
δ) λάθος δεδομένα στο Έγγραφο οχήματος που οφείλονται στην εσφαλμένη ολοκλήρωση της παραγγελίας από τον Πελάτη. ε) απώλεια παράδοσης λόγω εσφαλμένης διεύθυνσης που εισήγαγε ο Πελάτης ως παραλήπτης της παράδοσης.

8.0 Παράπονα

8.1 Ο Πελάτης υποχρεούται να ειδοποιεί την Εταιρεία για τυχόν ελαττώματα στο Έγγραφο οχήματος χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να αποστέλλει το Έγγραφο οχήματος μαζί με το συνημμένο τιμολόγιο στη διεύθυνση του γραφείου της Εταιρείας. Ο πάροχος ευθύνεται μόνο για τα ελαττώματα του εγγράφου οχήματος που προκλήθηκαν από την Εταιρεία.

9.0 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

9.1 Η Εταιρεία συλλέγει προσωπικά δεδομένα του Πελάτη αποκλειστικά για να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του έναντι του Πελάτη. Η Εταιρεία θεωρείται υπεύθυνη όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη που δεν χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς, κυρίως ότι τα δεδομένα αυτά δεν θα διατίθενται σε τρίτους (εκτός από το πεδίο που απαιτείται για την παράδοση του Έγγραφο οχήματος).

9.2 Ο Παροχέας μπορεί να παρέχει συνοπτικά στατιστικά στοιχεία σχετικά με τους πελάτες του, το ποσοστό επισκέψεων, τον κύκλο εργασιών και άλλα δεδομένα σε τρίτους ή το κοινό, εάν δεν είναι δυνατόν να εντοπιστούν οι μεμονωμένοι Πελάτες στη βάση τους.

Τελικοί Όροι 10.0

10.1 Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους Όρους. Κάθε τροποποίηση των Όρων και Προϋποθέσεων ισχύει όταν οι Όροι και οι Προϋποθέσεις δημοσιεύονται στον Τομέα στο πλήρες κείμενο (και το αργότερο) και οι Όροι και οι Προϋποθέσεις που τροποποιούνται κατ 'αυτόν τον τρόπο θα αρχίσουν να ισχύουν την ημερομηνία που καθορίζεται εκεί .

10.2 Με την αποστολή της επιβεβαίωσης δέσμευσης της ηλεκτρονικής παραγγελίας, ο Πελάτης αποδέχεται χωρίς επιφύλαξη όλες τις διατάξεις των Όρων και Προϋποθέσεων στη διατύπωση που ισχύει την ημέρα αποστολής της παραγγελίας.

10.3 Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις θα αρχίσουν να ισχύουν από τον Ιούνιο 24th 2019.