V této sekci uvádíme některé weby, které lze použít ke kontrole čísla podvozku vašeho vozidla. Můžete provést bezplatnou inspekci a získat velmi zajímavé informace, jako je výrobní závod, identifikační číslo modelu, jakož i informace o motoru a uspořádání vašeho vozidla. Hledání může být více či méně kompletní, ale určitě se jedná o zajímavé informace, které lze získat zdarma.

Pokud vám to nestačí, stránka věnovaná visura Premium je ve výstavbě, tato nová služba CoC Europe je absolutní novinkou pro všechny prodejce automobilů nebo pro nákupy vozidel z jiných zemí. Víme, jak důležité je mít všechny informace o vozidle, které chcete koupit, někdy může být moudřejší volbou zkontrolovat historii vozidla a zkontrolovat, zda došlo k předchozím nehodám, kolik vlastností má dříve, pokud má je registrován jako vozidlo odcizené v jedné ze zemí evropského společenství

Který zákon upravuje ES certifikát shody

Osvědčení o shodě byla definována ve směrnici EU o jednotném vnitřním trhu a schvalování typu (EC-92). Jednotný vnitřní trh EU se stal oficiálním dnem 1 v lednu 1993. Součástí úsilí „EC-92“ bylo odstranit technické překážky bránící volnému pohybu produktů na trhu EU. Největší dopad tohoto úsilí byl v oblasti norem v automobilovém průmyslu. Evropská komise se snaží harmonizovat automobilové, technické a environmentální normy mezi všemi členskými státy. Právní předpisy EU definují normy v oblasti hluku, emisí částic a bezpečnosti. Směrnice EU o schvalování typu (směrnice Rady EU 92 / 53) navíc vylučuje potřebu národního schvalování typu stanovením jednoho souboru pravidel pro automobily a jejich součásti v celé EU.

Samostatné technické celky (tj. Přívěsy) a součásti. Technická dokumentace, technická jednotka, technická jednotka, technická (é) jednotka (y) a komponent (y).


Pro uvedení automobilu do provozu bude vyžadováno osvědčení o shodě, jak je uvedeno v příloze IX směrnice EU 92 / 53. Pokud jde o schválení konstrukčních částí, je schválení, které vydává Evropská hospodářská komise OSN pro Evropu (EHK OSN) podle příslušných předpisů, uznáno za rovnocenné schválení udělenému podle srovnatelných právních předpisů EU. V březnu 1992 EU formálně přijala skutečného cestujícího-cestujícího-cestujícího - schválení typu vozu poprvé. V červnu 1992 úředníci členských států EU schválili certifikaci osobních automobilů při definování bezpečnostních a technických požadavků. Právní předpisy zavedené v systému EU pro schvalování typu, které nahrazují vnitrostátní systémy dvanácti členských států. V systému 1996 se stal systém schvalování typu EU povinný. Vozidla s typovým schválením EU mohou být uvedena na trh kdekoli v Evropském společenství. Proto musíme být schopni získat souhlas EU.