Условия & условия

1.0 Общи

1.1 Тези Общи условия са издадени от Грейс Genetics SL, наричана по-долу „Компанията“: Собственик на уебсайта www.licenseplate.store (наричан по-долу „Уебсайтът“ или „Сайта“).

1.2 Настоящите общи условия (наричани по-долу „Общите условия“ или „T & Cs“ или „Условията“) важат за всички потребители на Сайта. Ако не сте съгласни с Условията, трябва незабавно да напуснете Сайта.

1.3 Всички отделни потребители на Уебсайта са наричани по-долу "Потребител на Сайта" или "Клиент".

1.4 Сайтът основно съществува като посредник при предоставяне на документи за превозни средства (наричани по-долу „документ за превозно средство“) на клиента. Документ за превозно средство се отнася до документ, който се издава от производителя на превозното средство или негов представител. Споменатият документ за превозно средство е документ, който потвърждава, че даденото превозно средство отговаря на определени технически изисквания, безопасност и / или екологични изисквания и / или съдържа информация за оригиналната спецификация на превозното средство.

Процес на покупка на 2.0

2.1 Всички клиенти, които купуват документ за превозно средство от Сайта, ще влязат в онлайн процес на поръчка и плащане (наричан по-долу „процес на покупка на клиенти“)

2.2 Процесът на покупка на клиенти събира информация за Клиента по електронен път. Процесът на покупка на клиента също събира информация за спецификацията на превозното средство, за което Клиентът желае да получи документ за превозно средство. Процесът на покупка на клиента включва следните етапи:

[1] Съберете специфична информация за превозното средство чрез онлайн формуляр за поръчка,
[2] Съберете допълнителна специфична информация за превозното средство чрез онлайн формуляр за поръчка,
[3] Съберете личните данни за контакт и плащане на клиентите чрез онлайн формуляр за поръчка,
[4] Клиентът извършва онлайн плащане чрез система за плащане онлайн поръчка,
[5] Имейл за потвърждение, съдържащ цялата информация, предоставена във формуляра за поръчка, се изпраща на клиента и на администраторите на Компанията,
[6] Клиентът получава Документа за превозно средство или чрез физическа поща или чрез куриерска доставка (в зависимост от метода на изпращане, избран по време на процеса на поръчка).

2.3 Когато Клиентът изпълни стъпка четвърта от раздела Процес на покупка на клиента, т.е. „раздел 2.2 [4]“, Клиентът сключва обвързващ договор с Дружеството.

2.4 Чрез влизане в процеса на покупка на клиент, клиентът потвърждава, че напълно се съгласява и приема комуникацията в процеса на покупка на клиента чрез електронно подаване и чрез физическа поща.

2.5 Процесът на покупка на клиента може да включва следното:

а) име и фамилия или фирмено име на клиента, адрес за доставка, телефонен номер, данни за фактура,
б) Тип на превозното средство, марка на превозното средство, модел на превозното средство, държава на регистрация, идентификационен номер на превозното средство (наричан по-долу „VIN номер на превозното средство“), година на първата регистрация, страната на превозното средство изнесени от страната, в която превозното средство се внася,
в) Процесът на покупка на клиента може да включва и други данни, включително, но не само, номера на одобрение на типа, цвят на превозното средство или информация, свързана с предмета на поръчката (копие на удостоверение за регистрация на превозно средство, копие от договор за покупка, копие на идентификационната карта на Клиента и снимки на етикета на производителя на превозното средство или определени компоненти на превозното средство).

2.6 Процес за покупка на клиент, който не включва всички данни, посочени в точка 2.5, не се взема предвид като предложение за сключване на договор. В такъв случай Компанията се свързва с Клиента, търсейки допълнителна информация.

Права и задължения на компанията 3.0

3.1 Компанията има задължение:

а) да достави Документа за превозното средство на Клиента според информацията, въведена в процеса на покупка на клиента, и да го пакетира или да осигури защитата му по време на доставката,
б) да предоставят на клиента документ за превозно средство в най-краткия възможен период,
в) в случай, че Компанията научи за събитие, което ще доведе или може да доведе до продължителен период за обработка на процеса на покупка на клиента, компанията е длъжна да уведоми Клиента за този статус без ненужно забавяне.

3.2 Компанията си запазва правото:

а) пълно и правилно и своевременно плащане от Клиента за доставката на Документа за превозното средство,
б) до техническо спиране на системата и поддръжка, които могат да причинят временната липса на Сайта,
в) да оттегли договора, ако смятаме, че законът или тези условия са нарушени от Клиента,
г) да откаже поръчката, ако Клиентът има непогасени задължения от предходни периоди към Компанията,
д) да оттегли договора в случай на липса или липса на Документа за превозното средство или невъзможност за изпълнение на поръчката.

Права и задължения на клиента 4.0

4.1 Клиентът има задължението:

а) да предоставят реални правни данни в реда,
б) да прикачи документи към поръчката, необходима за обработката му
в) да плаща за правилния и навременен документ за превозното средство,
г) да актуализира своите лични данни и друга информация, свързана с Клиента, в случай на тяхната промяна чрез имейл на info@licenseplate.store Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате активиран JavaScript, за да го видите или чрез тяхната промяна директно в личния виртуален акаунт, съхраняван на www.licenseplate.store
д) за да се гарантира безпроблемното поемане на доставката на Документа за превозно средство, по-специално Клиентът ще бъде на разположение на телефонния номер, посочен за доставката в дните на планираната доставка, или да присъства на адреса за доставка в случай на куриерска доставка,
е) да се гарантира, че всички предоставени данни са законни и използвани с добро намерение.

4.2 Клиентът има право:

а) до 90% възстановяване на плащането за Документа за превозното средство, в случай на липса или липса на Документа за превозното средство за конкретното превозно средство или ако не е възможно да се извърши поръчката; в такъв случай плащането се възстановява на Клиента без ненужно забавяне.
б) да поискате максимално възстановяване на сумата от € 50, ако Документът за превозно средство не е доставен в рамките на 60 дни от максималния прогнозен срок за доставка.

Условия за плащане на 5.0

5.1 Плащането за Документа за превозното средство може да бъде изпратено с различен метод с различни методи

5.2 Плащането за снабдяване и доставка на документ за превозно средство се счита за изпратено в момента на общата разписка за плащане по сметката на Дружеството, освен ако страните писмено не се договорят друго.

5.3 Компанията изисква предварително изпращане на плащане за получаване на Документ за превозно средство, а именно след обвързващото потвърждение на поръчката от Клиента, освен ако не е предвидено друго в настоящите Общи условия или Споразумението на страните.

5.4 Компанията си запазва правото да договаря различни условия за плащане с Клиента от посочените тук.

5.5 Доставчикът си запазва правото да издава ваучери за отстъпки по желание. Ваучерите за отстъпки не могат да се използват със задна дата, а по-скоро само с нова Поръчка и то не по-късно от попълването на формулярите на Процеса за покупка на клиента. Ваучерите за отстъпки не могат да се използват след изтичане на срока им на годност. Ваучерите за отстъпки нямат парична стойност и в случай на изтичане, загуба или кражба (в случай на индивидуален ваучер за отстъпка), Клиентът няма право да иска тяхната замяна или парично обезщетение. Предполага се, че ваучерите се използват от Клиентите добросъвестно. Ако Дружеството има основателно подозрение, че ваучерът е бил използван неоправдано или в нарушение на тези условия, Дружеството има право да отхвърли или анулира всички ваучери, издадени към този момент, и съответният Клиент няма право на претенции от страна на Доставчик в резултат на такова отхвърляне или анулиране.

6.0 Анулиране на поръчка

6.1 Анулиране на поръчка от Клиента: Клиентът има право да отмени поръчката, без да посочва причина по всяко време преди обвързващото й потвърждение. Клиентът обаче не може да анулира поръчката, след нейното задължително потвърждение, т.е. след четвърти етап „[4]“ от раздел 2.2, Клиентът не може да анулира поръчката. В случай на опит за анулиране на поръчка след обвързващо споразумение за потвърждение, Дружеството има право да поиска пълния размер на плащането от Клиента, когато Доставчикът вече е направил разходи във връзка с получаването на Документа за превозното средство.

6.2 Анулиране на поръчка от Доставчика: Компанията си запазва правото да анулира поръчката или нейните части в следния случай: Документът за превозно средство не е доставен или цената, посочена от подизпълнителя, е съществено променена. Ако възникне такава ситуация, Компанията незабавно се свързва с Клиента, за да постигне споразумение за следващите стъпки;

6.3 Ако не е посочено друго, не възстановяваме възстановявания.

7.0 отговорност

7.1 Доставчикът не носи отговорност за:

а) закъсняла доставка на Документа за превозното средство, причинена от доставчика (морската компания),
б) закъсняла доставка на Документа за превозното средство, причинена от грешен адрес, въведен от Клиента като получател на доставката,
в) повреда на доставката, причинена от доставчика (транспортната компания),
г) грешни данни в Документа за превозното средство, причинени от неправилното изпълнение на поръчката от Клиента. д) загуба на доставка, причинена от грешен адрес, въведен от Клиента като получател на доставката.

Жалби 8.0

8.1 Клиентът е длъжен да уведоми Компанията за всякакви възможни дефекти в Документа за превозното средство без ненужно забавяне по телефона или електронната поща и да изпрати Документа за превозното средство заедно с приложената фактура на адреса на офиса на Дружеството. Доставчикът носи отговорност само за дефектите в Документа за превозното средство, причинени от Дружеството.

9.0 Защита на личните данни

9.1 Компанията събира лични данни на Клиента единствено за изпълнение на неговите задължения към Клиента. Дружеството носи отговорност за личните данни на Клиента, които не се използват за други цели, преди всичко тези данни няма да бъдат предоставени на трети лица (освен в рамките, необходим за доставката на Документа за превозното средство).

9.2 Доставчикът може да предоставя обобщени статистически данни за своите клиенти, посещаемост, оборот и други данни на трети страни или на обществеността, ако не е възможно да се идентифицират отделните Клиенти на тяхна база.

Крайни условия на 10.0

10.1 Компанията си запазва правото да променя Условията. Всяко изменение на Общите условия е валидно, когато Общите условия се публикуват на Сайта в пълния текст (и най-новия), а променените по този начин Общи условия влизат в сила на посочената в него дата ,

10.2 С изпращане на обвързващото потвърждение на електронната поръчка, Клиентът приема без резерва всички разпоредби на Общите условия във формулировката, валидна в деня, в който е изпратена тази поръчка.

10.3 Настоящите Общи условия влизат в сила и влизат в сила от юни 24th 2019.