Сертификатът eCoC за разлика от официалния CoC, издаден от Manufacturing.th документ, е общоприет документ за попълване на регистрационните форми на вашето превозно средство. Съдържа европейския номер на ЕО за хомологация (където е приложимо). В 52 точки той идентифицира превозното средство и производителя, номера на типовото одобрение, техническите спецификации и други данни. Точно това, което КОК трябва да включи, се определя от регламента на ЕС (Изменение IX, Регламент 92 / 53).

сертификат за съответствие за производство на автомобили EC coc

След това 125 Автомобилна манифактура

Сигурна опция за плащане

Ускори своя ПРОЦЕС ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

Сертификатът за съответствие отчита в 52 точки всеки технически аспект на превозното средство, включително емисиите и номера на ЕО за типово одобрение.

Службата за клиенти на CoC Europe ще отговори на всички ваши въпроси на вашия език в рамките на 1 работен ден